Pratite nas:

HomeEkspanzione posudeEXPANZIONA POSUDA

EXPANZIONA POSUDA

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

Kategorija:

Opis

Litraža Nožice
8 Ne
12 Ne
19 Ne
24 Ne
35 Ne
50 Da
50 Ne
80 Ne
100 Ne
150 Ne